KOŁO WĘDROWNIK

KOŁO WĘDKARSKIE

KOŁO FOTOGRAFICZNE

SKB

KOŁO TEATRALNE

Jak co roku, podobnie i w tym odwiedziliśmy pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej w Czarnem z okazji Dnia Kobiet. Z wizytą udaliśmy się 12 marca. Pojechaliśmy tam z przedstawieniem, do którego podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie  przygotowywali się 

z dużym zaangażowaniem chcąc jak najlepiej wypaść przed mieszkankami 

w ich święto. Jak zwykle wywołało ono na ich twarzach sporo radości 

i uśmiechu. Niewątpliwie było widać też łzy wzruszenia. 

     Na koniec wychowankowie prócz złożenia życzeń podarowali wszystkim paniom własnoręcznie wykonane kwiaty z papieru. 

Po raz kolejny naszemu spotkaniu towarzyszyła serdeczna atmosfera, pełna ciepła i życzliwości. Z pewnością nadal będziemy kontynuować odwiedziny w DPS, gdyż poza wnoszeniem radości w życie samotnych 

i chorych osób, co niewątpliwie jest najważniejszym efektem naszych działań, bardzo ważny wydaje się aspekt wychowawczy.

Nasi wychowankowie dzięki takim spotkaniom uczą się wrażliwości 

i otwartości na drugiego człowieka.

 

Sylwia Frąckiewicz

Tomasz Kłodziński

 

Back to top