W okresie 18 X – 16 XI 2016 roku pracowaliśmy nad zadaniem konkursowym ogłoszonym przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Konkurs polegał na wykonaniu Kartki Bożonarodzeniowej, która swoją tematyką musiała nawiązywać do promowania bezpieczeństwa drogowego. Pomysłów mieliśmy wiele. Ostatecznie wysłaliśmy na adres Organizatora dwie prace, które prezentujemy na zdjęciach.

W numerze 77/78 wrzesień – październik 2016 rok ukazał się artykuł „Kolejny sukces Debrznian” poświęcony działaniom Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa. „Edukacja Pomorska” to czasopismo dla nauczycieli, wychowawców i wszystkich zainteresowanych problematyką oświaty i innowacji pedagogicznych województwa pomorskiego. Wydawca – Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Obecny artykuł jest już trzecim, w którym kadra pedagogiczna może przeczytać o naszych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprzednie dwa artykuły ukazały się w numerach 57/58 i 64/65. Do lektury najnowszej „Edukacji Pomorskiej” zapraszamy na stronę internetową:
http://www.cen.gda.pl/wp-content/uploads/2016/10/EP_77_78_on_line.pdf

Od X 2012 roku działa w placówce Szkolny Klub Bezpieczeństwa. Celem jego działalności jest prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym oraz promocja ekologicznych form transportu. W roku szkolnym 2012/2013 znaleźliśmy się w trójce najbardziej aktywnych i efektywnych klubów w Polsce. Uczestniczyliśmy w Piknikach Bezpieczeństwa, biliśmy rekordy w resuscytacji krążeniowo – oddechowej, pisaliśmy petycje do włodarzy naszego miasta dotyczące poprawy stanu dróg oraz uczestniczyliśmy w konkursach organizowanych przez firmę Renault Polska i Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zaprojektowaliśmy własne logo oraz pozyskaliśmy dla każdego klubowicza elementy odblaskowe. W minionym roku szkolnym okazaliśmy się bezkonkurencyjny w naszych działaniach i zdobyliśmy I miejsce, pokonując ponad 700 szkół w Polsce. Program SKB skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej. Mamy jednak wielu sympatyków, uczniów gimnazjum, którzy wspierają najmłodszych w ich działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, jako użytkowników ruchu drogowego. O naszych działaniach można było przeczytać na stronach internetowych, w lokalnej prasie i w „Edukacji Pomorskiej”.

Na łamach „Dziennika Bałtyckiego” ukazał się artykuł „Miasteczko dla Klubu z Debrzna” – Pana Piotra Furtaka, opisujący odniesiony sukces Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa w roku szkolnym 2015/2016. Zachęcamy do lektury a także odwiedzenia strony Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego https://www.facebook.com/Partnerstwo i polubienie zamieszczonych tam naszych zdjęć. Dziękujemy!!!

W dniu 24.06.2016 roku odbyła się w naszej placówce uroczystość, związana ze zdobyciem przez Szkolny Klub Bezpieczeństwa I miejsca w ogólnopolskim konkursie na najbardziej aktywny i efektywny Klub w roku szkolnym 2015/2016.

Na stronie internetowej http://www.pbd.org.pl/szkolne-kluby-bezpieczenstwa/skb/wiesci w dniu 15 czerwca 2016 roku ukazał się news następującej treści: „Decyzją jury laureatem konkursu na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa w roku szkolnym 2015/2016 został SKB działający w Szkole Podstawowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Debrznie”.
Dziękujemy za to ogromne wyróżnienie: opiekunowie Koła M. D. Błaszkiewicz wraz z uczniami

W dniu 24 maja 2016 roku członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa udali się do Pana Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno. Podczas spotkania przedstawili włodarzowi miasta swoje osiągnięcia i sukcesy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży oraz przyjęli Pana Burmistrza w poczet naszego SKB!!!

W dniu 24 maja 2016 roku członkowie Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa przygotowali apel poświęcony problematyce bezpieczeństwa osób pieszych i rowerzystów, będących uczestnikami ruchu drogowego.

Back to top